Algememe voorwaarden

                                                                                                                          

INSTRUCTIEBLAD/VOORWAARDEN GASTGEZIN :

 1. Voeding

De hond eet voornamelijk rauw voer van Farmfood, minimaal 50% van zijn totale voeding.

 

 1. Het is toegestaan om zo af en toe,( niet meer dan 50% van zijn totale voeding) de hond een brok

aan te bieden.

 

 1. Snacks:

Geef de hond bij voorkeur alleen gedroogde snacks.

 

 1. Drinken:

De hele dag dient schoon en vers water ter beschikking te zijn. De drinkbak meerdere keren per

dag verversen. Gaat de hond mee op vakantie naar het buitenland, dan mineraal water uit een

fles, aangezien honden makkelijk aan de diarree gaan van ander water.

 

 1. Onderkomen en verblijf:

De hond mag niet buiten gehouden worden. De eerste maanden mag een open bench zijn rustplaats zijn. Voorkeur gaat uit naar een mand of kussen. De hond mag niet opgesloten worden.

De hond mag niet op een te koude harde vloer moet liggen. Vaak krijg je dan elleboogplekken. Zorg

ervoor dat de hond niet de trap op kan naar boven. Traplopen is erg slecht en moet zoveel

mogelijk vermeden worden, om heupproblemen te voorkomen.

 

 1. Vervoer;

De hond dient ten alle tijden veilig vervoerd te worden. De veiligste manier is een veiligheidsriem die je aan een tuigje kunt vastmaken. Het is niet toegestaan de hond alleen in de auto achter te laten.

 

 1. Riem en lijn;

De hond moet geleerd te worden aan de riem te lopen zonder te trekken. De riem is voor samen

wandelen, bv. in een winkelgebied. De uittreklijn (Flexilijn) is bedoeld om de hond uit te laten.

Met de uittreklijn heeft de hond meer vrijheid om zijn behoefte te doen. Ontlasting dient overal

opgeruimd te worden.

 

 1. Wandelen en loslaten;

Het eerste levensjaar moet het wandelen beperkt worden tot 5 minuten per maand leeftijd. Dus

als de hond 4 maanden oud is, mag elke wandeling 4x5=20 min. duren, met een afwijking van

maximaal 5 minuten. Los laten is alleen toegestaan in gebieden waar geen gemotoriseerd verkeer

is, en pas vanaf een leeftijd van 4 maanden, en alleen als de hond goed onder appel staat. De

hond moet ten alle tijden door iemand worden uitgelaten die de verkeersregels kent en de hond kan sturen. De hond mag niet door gezinsleden jonger dan 12 jaar uitgelaten worden, dat mag alleen onder begeleiding van een gezinslid die ouder is dan 15 jaar is.

 

 1. Opvoeding;

De hond moet dusdanig opgevoed worden dat de hond geen probleemgedrag vertoont. Onder

probleem gedrag wordt verstaan; agressie jegens andere honden, onhandelbaar bij de dierenarts,

niet luisteren naar de meest elementaire bevelen, zoals zit, af, blijf, wacht etc. Het volgen van

een puppy cursus is verplicht, het volgen van een gehoorzaamheidscursus na de puppy cursus

wordt zeer aangeraden.

 

 1. Vachtverzorging

1x per week:

de vacht goed door borstelen met een Activet borstel, e.e.a. conform de instructie van

fokker. De vacht moet klitvrij zijn.

1x per 3 maanden:

De vacht inkorten tot minimaal 5 cm. lengte. De nagels knippen.

 

 • Vanaf het moment dat de hond is goedgekeurd voor haar/zijn gezondheidstesten (rond hun eerste verjaardag ) zullen zij getrimd worden door mijn, kosteloos.  Let wel: de hond dient klitvrij te zijn dus goed borstelen/kammen dient u wekelijks te doen. Mocht dat niet zo zijn dan moet u helaas haar extra tijd zelf betalen.

Deze service kan ik u blijven aanbieden de tijd dat u teef/reu in het fokprogramma van Bakkeraustralianlabradoodle zitten.

 

 1. Anti- teken/vlooien middel;

Deze hoef je alleen te geven tijdens de zomertijd, 1x per 6 weken.  Probeer

terughoudend met deze middelen te zijn, het is vergif! Je mag NOOIT BRAVECTO geven!

 

 1. Ontwormingsmiddel;

Tot en met de 6e maand : 1x per maand.

Vanaf de 9e maand, zo lang de hond leeft : 1x per kwartaal.

Het enige toegestane ontwormingsmiddel is Milbemax.

 

 1. Behandelingen dierenarts, toegestane medicijnen;

Alle behandelingen mogen alleen na toestemming van fokker plaatsvinden. Toestemming is niet

vereist in geval van een levensbedreigende situatie. Ook voor de toe te dienen medicijnen is

toestemming van de fokker vereist. Medicijnen waarvan klinisch is aangetoond dat deze veilig zijn

voor drachtige teven en/of geen invloed hebben op de vruchtbaarheid mogen zonder

toestemming gegeven worden.

 

 1. Inentingen

De pup inenting kosten worden door mij vergoed, evenals de jaarlijkse inenting. Let op: Deze dienen ten alle tijden bij Dierenkliniek Den Heuvel in Best op naam van BakkerAustralianLabrdoodle te worden gegeven ! Andere inentingen zoals bv buitenlandse inenting Rabies komen voor eigen rekening maar zullen altijd in overleg met de fokker worden gegeven !

 

 1. Kosten

Alle kosten voor het houden en verzorgen van de hond, waaronder ook die voor medische

behandelingen, zijn voor rekening van het gastgezin. Alleen kosten die direct verband hebben

met de reproductie zijn voor rekening van fokker. Met name medische kosten kunnen onverwacht

zeer hoog zijn. Fokker raadt gastgezin hier rekening mee te houden dan wel dit risico te

verzekeren.

 

 1. Opvang, vakantie, dagjes weg etc.;

Voor gastgezinnen met een Fok teefje is er een verplichting om de hond 1 dag (in overleg) in de maand bij mij te laten verblijven zodat de situatie voor haar herkenbaar en veilig voelt. Bij voorkeur wordt de hond zo veel mogelijk meegenomen. Wordt de hond elders onder gebracht mag dat alleen

na goedkeuring van fokker. Fokker krijgt het adres van de tijdelijke verblijf plaats van de hond. Gastgezin blijft er in ieder geval verantwoordelijk voor dat de verplichtingen uit dit contract nageleefd worden.

 

 1. Procedure in geval van loopsheid

Een loopsheid vindt doorgaans 2x per jaar plaats, meestal in een bepaalde cyclus. Dat kan elke 8 maanden maar ook elke 10 maanden of zelfs een jaar zijn. Een loopsheid kondigt zich aan doordat de hond vaker kleine plasjes maakt, dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. De loopsheid vangt aan zodra er bloed uit de vulva komt. Men kan dit checken door ’s morgens voor de 1e uitlaatronde de vulva met een tissue te deppen. In geval van rood of bruine afscheiding dient fokker gebeld te worden. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om de hond los te laten lopen. Ook is het dan niet meer toegestaan om minderjarige gezinsleden de hond uit te laten. Degene die de hond uitlaat moet zoveel mogelijk omgang met andere honden vermijden, zeker met niet gecastreerde reuen.